2015 Výroční členská schůze

únoru 2015 se uskutečnila tradiční slavnostní schůze spolku s pohoštěním a zábavou. Mezi pozvanými jsou vždy zástupci okolních chovatelských spolků, zástupci místních spolků (hasiči, sokolové, myslivci, sportovci…) a samozřejmě zástupci vedení obce. Přečíst si můžete naši výroční zprávu a shlédnout několik fotek z vydařené akce.

https://cschcitov.wbs.cz/zprava_o_cinnosti_2014.pdf