2016 Vesnice roku

 

31. 5. 2016 v 8 hodin zavítala do naší obce Cítova hodnotitelská komise pro soutěž Vesnice roku 2016, a to v rámci středočeského kola. Protože byla soutěž naší obcí pojata primárně se zaměřením na spolkovou činnost, musel se, logicky, zúčastnit se svou expozicí i náš spolek. Jak moc přišly k duhu součásti expozice selského dvora, který už jsme podvakrát představili na našich výstavách! Ovšem tentokrát navíc doplněné zcela novým okrasným holubníkem na sloupu, který v tento den ještě "voněl" čerstvým nátěrem. Expozici tedy tvořilo "hrazení", uvnitř byly umístěny jesličky a nad tím vším vévodil již zmíněný holubník. To vše doplněno pochopitelně živou zvířenou v podání - kozel, králíci (marburský, havana), kachna s káčaty (pižmovka bílá), slepice (hedvábnička divoce zbarvená) a holubi (moravský pštros černý šupinatý). No a abych nezapomněl, použili jsme ještě i zachovalé dekorace suchých aranžmá z poslední výstavy.

Jako nadstavba toho všeho se mi dostalo i té cti celou návštěvu hodnotitelské komise uvádět. Tuto nabídku jsem přijal, nebudu ale příliš tajit, že ze zcela zištných důvodů - rádi bychom totiž i v tomto roce obměnili část výstavního fundusu, takže až budeme žádat obec o finanční pomoc, jistě budeme mít dveře lehce pootevřeny :-). A dozorovala mne při tom značná část našeho členstva, která vše po celou dobu sledovala ostřížím zrakem z fotbalových tribun.

Nutno říci, že se celá akce nakonec snad opravdu všem, a zejména hodnotitelské komisi, líbila, a že kýžený úspěch se, pevně věřím, dostaví. Opravdu už jinak nevím, co víc udělat. A to jsme tentokrát neměli vlídné počasí na své straně - ráno v 7 hodin, kdy jsme pomalu začínali dodávat zvířata do expozice, tak nás zasáhla silná bouřka a celé snažení několika stovek lidí bylo doslova ve hvězdách (byť tou dobou bezpečně ukrytých za silnou dekou bouřkového mračna). Nakonec ale i to počasí mělo rozum a úderem osmé už nepršelo...

 

16. 6. 2016 v 10 - 30 přichází z místa vyhodnocení krajského kola, Kutné Hory, aktuální informace - obec Cítov získává tzv. Bílou stuhu, kterou je oceněna mj. činnost spolků se zaměřením na mládež! Přesné znění ocenění zní: 

Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času.Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.

Takže ve smyslu projeveného přání, viz výše, se úspěch skutečně dostavil a několikaměsíční úsilí vložené do přípravy prezentace spolků (tedy nejen toho našeho) se dostavil.  Ono totiž to ocenění bylo na místě, protože když komise viděla, jak zástupci spolků předávají starostce obce Ing. Marii Kulhánkové Havelkové svá "ocenění", museli se nad tou snahou zákonitě zamyslet. Na vysvětlenou - spolky se, za zády paní starostky, dohodly, že jí právě ve chvíli návštěvy hodnotící komise předají květiny a další dary, kterými vyjádří svá uznání nad tím, jak právě ona dokázala činnosti spolků v obci působících stmelit a zkoordinovat, jak se společnými silami nyní podílejí na vyvíjení nejrůznějších aktivit v obci. Fotky dojaté a překvapené paní starostky hovoří sami za sebe a není je nutné dále komentovat. I to se podařilo a i to musela komise přeci ocenit :-).

admin

...další info, fotky:

https://cschcitov.wbs.cz/tiskova_zprava_110.pdf

http://sbfotocitov.rajce.idnes.cz/NAVSTEVA_KOMISE_VESNICE_ROKU_2016_A_SNIDANE_V_TRAVE_31.5.2016/