PARKOVÁNÍ PŘI VÝSTAVÁCH:

Při výstavách (tj. v sobotu a neděli) se k parkování osobních vozidel využívá přilehlých prostor chovatelského areálu, ale i veřejné komunikace, na kterých lze stát, a to zejména podélným způsobem. V každém případě žádáme návštěvníky, aby přednostně využívali parkování na místech mimo komunikace s obousměrným provozem a využili např. parkování ve dvoře sousedícím s chovatelským areálem, dále travnaté parkoviště 130 m severovýchodně od areálu, nebo jednosměrnou ulici severně od areálu, kde je podélné parkování přímo umožněné (vše viz nákres níže). Stejně tak žádáme návštěvníky o to, aby při parkování nebránili ve vjezdu či výjezdu k přilehlým nemovitostem. Děkujeme.

VÝSTAVY V ROCE 2021

OKRES MĚLNÍK

4. - 5. září - Olovnice – Místní výstava králíků, holubů a drůbeže

10. - 11. září - Liběchov – Okresní výstava mladých králíků a místní výstava holubů a drůbeže

16. - 17. října - Kralupy nad Vltavou – Místní výstava králíků, holubů a drůbeže s ukázkovými expozicemi

23. října - Cítov - Speciální výstava klubu chovatelů moravských pštrosů, pobočka Praha

6. - 7. listopadu - Cítov – Podzimní výstava králíků, holubů a drůbeže s ukázkovými expozicemi

OKRES LITOMĚŘICE

 

28. 8. 2021 - Litoměřice - Žitenice - 16. okresní výstava mladých králíků v Žitenicích spojená s místní výstavou králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a ušlechtilých morčat s mezinárodní účastí

 

 

OKRES MLADÁ BOLESLAV

 

OKRES ČESKÁ LÍPA

 

 

PRAHA A OKOLÍ

 


 

OKRES KLADNO

 

 

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVY

Mláďat v Přerově:


17. - 19. 09. 2021
16. - 18. 09. 2022
15. - 17. 09. 2023

Celostátní v Lysé nad Labem:

19. - 20. 11. 2021

 

 

EVROPSKÁ VÝSTAVA

11. - 13. listopadu 2022 - 30. evropská výstava - Kielce, Polsko

termín nestanoven, rok 2024 - 31. evropská výstava - Česká republika?

termín nestanoven, rok 2027 - 32. evropská výstava - Lipsko, Německo


 

více viz http://cschdz.eu/kalendar-vystav.aspx