Velikonoční výstava 2018

600 zvířat, 600 návštěvníků. Takto zjednodušeně by se dala zhodnotit uplynulá velikonoční výstava. Podrobnosti jsou ale poněkud zajímavější.

Letošní rok pro nás znamená připomenutí řady výročí, přičemž naše - spolková výročí jsou hned tři. V květnu to bude 50 let od ustanovující schůze spolku, který byl založen, tím pádem, v roce 1968. Není ovšem bez zajímavosti, že původní spolek byl v Cítově založen už v pohnutých válečných letech, měl ovšem poměrně krátkého trvání. Druhým výročím je uplynutí 35 let od otevření současného areálu drobnochovatelským výstavním účelů, přičemž každý návštěvník patrně ihned pozná, že jeho původní určení sloužilo k ustájení dobytka. V neposlední řadě jsme uspořádali 110. výstavu a tou byla právě ta proběhlá...

Jaká tedy vlastně byla? Už úvodní číslovky napovídají, že velmi úspěšná. Počtvrté v řadě byla zcela naplněna "spodní" králíkářská expozice, a to prosím nebylo vždy zjara samozřejmostí, stačí se podívat do starších katalogů zde umístěných. Každý návštěvník si jistě také všiml, že celá králíkářská expozice disponuje zcela novými pozinkovanými klecemi. Obměnu králičích klecí jsme započali již před několika lety, ale zásadní část jsme pořídili až v loňském a letošním roce, zejména pak s ohledem na získanou podporu od společnosti ČEZ a z prostředků od naší obce. Výsledný efekt je zřejmý a nepřehlédnutelný, expozice hned vypadá ... prostě jinak, lépe :-). Kéž by si tedy nový "pozink" svou podobu co nejdéle zachoval.

Ale ani ostatní expozice se nenechaly zahanbit. 51 voliér drůbeže také není na jarní měsíce samozřejmostí, opět vzpomínáme, že bývalo i výrazně méně, kolem 20, a to v našem areálu prostě nevypadá úplně dobře. Expozice holubů pak přiměřeným množstvím dokreslila vyváženost zbývajících prostor svými 80 kusy. Jako již tradičně byly předvedeny ukázky drobného exotického ptactva, teraristických chovů a venkovní prostory selského dvora tentokrát ukázaly zejména zakrslé formy kachen, ovšem "šéfoval" jim statný tuluský houser.

Protože jsme slavili zmíněná výročí, chtěli jsme zároveň připravit i dětem nějakou tu radost. I to se podařilo, zdarma byl dětem do 10let k dispozici skákací nafukovací hrad a zdarma si děti mohly i nechat něco namalovat na obličej. Stejně tak byl hojně využit stánek se sladkými pamlsky, který posloužil opět zejména dětem. Dospěláčtí návštěvníci možná ocenili stánek s nabídkou živých ryb, nebo s prodejem chovatelských potřeb.

A my, pořadatelé, jsme byli s výsledkem výstavy nadmíru spokojeni. Naši výstavu shlédlo lehce přes 600 platících návštěvníků a nespočet dětí. Prodalo se 170 zvířat, přičemž jen 140 králíků! Všem vystavovatelům i návštěvníkům tak patří velké poděkování a budeme se těšit na viděnou při naší podzimní listopadové akci.

KATALOG