Speciální výstava moravských pštrosů 2021

 

23. října 2021 se v našem areálu uskutečnila Speciální výstava holubů moravských pštrosů, kterou pořádala pražská pobočka Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů.

Takováto speciální výstavní akce se u nás konala po dlouhé době, která byla vyplněna konáním všeobecných výstav. Poslední výstavní akce, která byla zaměřena pouze na holuby, se konala v lednu 2008. Byli jsme proto potěšeni zájmem výboru pobočky, který se na nás koncem roku 2020 obrátil, o to více, že se tím povedl restart výstavní činnosti v našem areálu, která byla v letech 2020-2021 díky pandemii koronaviru znemožněna.

Samotnému konání výstavy a vytvoření kvalitních expozičních podmínek jistě napomohly provedené úpravy 2. NP naší výstavní haly, která byla čertvě vymalována, a kde byla nainstalována nová LED svítidla, která vytváří potřebnou světelnost pro kvalifikované posouzení výstavních exponátů. Jistě, posuzování na přírodním, denním světle je nenahraditelné, ale na konci října konání výstav v exteriéru je v podstatě už znemožněno. 

Na výstavu nakonec bylo přihlášeno velmi pěkných 219 ks holubů od 22 chovatelů, členů i nečlenů klubu. O dopolední posouzení se postaralo kvarteto posuzovatelů ve složení Ing. Miroslav Otruba (vedoucí), Václav Čejka, Josef Erlich a Ing. Jiří Knotner. Samotná výstava byla pro veřejnost otevřena od 11 do 16 hodin, zakončila jí výroční členské schůze pobočky klubu a je potěšitelné, že výstava byla zhodnocena pozitivně a vedení pobočky opětovně požádalo náš spolek o umožnění výstavy v obdobném termínu v příštím roce :-)

KATALOG S OCENĚNÍM JE ZDE